Old Age Stipple 500 ml.
  • Old Age Stipple 500 ml.
  • Old Age Stipple 500 ml.
  • Old Age Stipple 500 ml.
  • Old Age Stipple 500 ml.
Old Age Stipple 500 ml.
Kod: 6573
Cena: 153,00 zł
wysyłka w ciągu 4-5 dni
Producent: Kryolan
Old Age Stipple to preparat na bazie lateksu, przeznaczony do symulacji starej i pomarszczonej skóry. Zastosowanie: naciągnąć skórę używając kciuka i palca wskazującego, następnie nałożyć produkt lateksową gąbką w wybranym miejscu na skórze. Aby przyspieszyć proces schnięcia, można użyć suszarki do włosów. Całość należy wykończyć pudrem i całą procedurę powtarzać aż do uzyskania pożądanego efektu. Old Age Stipple usuwa się, zrywając preparat ze skóry.
Pojemność: 500 ml.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.


webdesign, sklepy internetowe, strony www